Oferujemy / Prawo karne

Obrońca działa od chwili wstąpienia do postępowania przygotowawczego do momentu jego prawomocnego zakończenia.

Pomoc prawna obejmuje także udział obrońcy na etapie wykonywania kary, udzielenia przerwy w jej wykonaniu, warunkowego przedterminowego zwolnienia oraz złożenia wniosku o objęcie skazanego dozorem elektronicznym.

POZNAJ OFERTĘ

Zakres usług